top of page
MOVE ON, campagnebeeld.jpg

Regenerate

Van visie naar actie, bouw met je bedrijf mee aan een regeneratieve toekomst

Inhoud programma

Niet meer uitstellen

Je maakt je zorgen. Je ziet beelden op het nieuws over vervuiling van het milieu, afname in biodiversiteit, sociale problemen hier in Nederland en de rest van de wereld.. Hier moeten we toch iets mee doen? Je hebt allemaal ideeën over hoe jullie ermee aan de slag kunnen, binnen de organisatie waar je werkt doen jullie ook echt al wel goede dingen. Maar je krijgt nog wel weerstand. Of collega's zeggen je te willen helpen, maar zodra het ze extra tijd kost lijkt het toch geen prioriteit meer te hebben. 

Dus stop je met trekken aan collega's die zich toch niet echt inzetten of houd je misschien steeds vaker je mond om onbegrip te vermijden. 

Je gaat minder hard lopen.

Je zet steeds minder stappen.

Jouw goede ideeën sneeuwen onder. 

Kortom, je stelt het uit.

Wat ga je uitstellen?

Dat jullie het bedrijf worden dat jullie zouden kunnen zijn. Een bedrijf die haar middelen gebruikt om het goed te doen voor de wereld. Die een voorbeeld is voor anderen en hun inspireert om mee te doen. Start a ripple, create a wave.

Maar weet je, je bent niet de enige. Er zijn meer duurzame rebellen, groene doeners en captain planets. Samen zijn we met veel meer dan je denkt, ook al zijn we nu nog in de minderheid. Daarom is het zo fijn om je te omringen met deze andere changemakers.

Verbinden met mensen die hetzelfde zien en er actie op ondernemen. Mensen die jouw duurzame doelen niet alleen begrijpen, maar je ook helpen ze groter en beter te maken.

En ze vervolgens daadwerkelijk te behalen.

20211207-MR210184.jpg

Use your business as a force for good

Hoe zit het programma in elkaar?

 • 6 maanden traject in een kleine groep met 6 changemakers uit Noord-Nederland.

 • Start 28 september 2023 - maart 2023

 • Met iedere maand een groepssessie met een nieuw thema, vaak met een expert als gastspreker 

 • Maandelijkse 1-op-1 sessies om je verder te helpen

 • Online omgeving met formats en video's ter ondersteuning

 • Voor bedrijven die daadwerkelijk impact willen maken door duurzaam handelen te verankeren in het DNA van de organisatie

Anker 1
Groene bladeren

''Regenerative businesses focus on how business can work if it truly takes into account its two major stakeholders - the earth and the people that it draws energy from. 
Esha Chhabra, Working to restore

Herkenbaar?

 • Je wilt je eigenlijk meer inzetten voor een betere wereld voor de generaties na ons, het voelt alsof je niet voldoende doet en dat knaagt aan je.

 • Jullie zetten allerlei stappen binnen de organisatie, maar je wilt graag meer verdieping op het gebied van regeneratieve bedrijfsvoering en je omringen met gelijkgestemden.

 • Na het zoveelste nieuwsbericht over de hoeveelheid afval die we per persoon produceren, wil je nu echt aan de slag met circulariteit. Maar hoe dan? Je ziet door de bomen het bos niet meer. 

 • Je weet niet precies waar je nu staat als organisatie, je hebt misschien al wel de CO2-uitstoot in kaart gebracht, maar je hebt geen idee waar je grootste slagkracht ligt om te verduurzamen. Dat zijn de zonnepanelen toch? Nope.

 • Je hebt al allerlei maatregelen geïmplementeerd, maar sommige dingen werken niet zoals je had bedacht. Weerstand van collega's blijft een dingetje. 'Harry' blijft maar zeggen dat het écht niet anders kan, we hebben het altijd zo gedaan dus..

 • Je blijft het als bedrijf alleen maar een beetje minder slecht doen, maar verandert niets fundamenteels aan jullie bedrijfsvoering.

​Dus gebeurt er voor je gevoel te weinig, je zet wel stappen maar je wilt meer doen. Je wilt bouwen aan die samenleving die je voor ogen hebt. Je weet ook dat hier niet mee aan de slag gaan, je in de toekomst problemen oplevert: collega's met een 'groen hart' vinden dat ze te weinig actie zien wat betreft de ambitie die is uitgesproken, klanten lopen naar een duurzame concurrent, toekomstige collega's gaan liever aan het werk bij een bedrijf die wel bijdraagt aan de samenleving of je moet ‘ineens’ grote investeringen doen. 

 

Kortom, je kan het blijven doen zoals je altijd al deed, misschien lijkt het heel wat aan de buitenkant. Maar vanbinnen weet je dat er veel meer inzit en dat je het bedrijf en een duurzame toekomst wilt samenbrengen.

 

 

 

Dit programma helpt je daarbij

Dit gestructureerde programma helpt je ontdekken hoe je binnen jouw bedrijf met slagkracht kan verduurzamen, je kansen gaat zien om dit mee te nemen in je producten of diensten en je zo ook als mens bijdraagt aan mooiere wereld voor de volgende generaties. Zodat je iedere dag weer een stap in de goede richting zet.

Bos.JPG

Even voorstellen

Ik houd me het liefst bezig met hoe we de wereld beter kunnen achterlaten voor de volgende generaties. Dit doe ik niet alleen door bedrijven te helpen stappen te zetten op dit gebied, maar ook op mijn eigen boerderij. Op het platteland van Groningen ben ik een deel van de familieboerderij aan het omschakelen naar een biologisch akkerbouwbedrijf. Ik verdiep me in de regeneratieve landbouw en probeer steeds meer principes hiervan toe te passen. Mijn uitgangspunt is dat een gezonde bodem zorgt voor goed voedsel en dus gezondere mensen. Dat kan alleen als je het hele ecosysteem meeneemt.

 

Deze uitgangspunten van regeneratieve landbouw, breng ik ook graag in de praktijk binnen 'gewone' bedrijven. Want hoe tof is het als je niet alleen minder schade teweeg brengt, maar juist veel meer positieve impact maakt dan negatieve?

Anker 1
Groene bladeren

''Meeting the needs of all, within the planetary boundaries''
Kate Raworth, The Doughnut Economy

Aan het einde van dit programma

Geen bestaansrecht meer

Het is tijd om het anders aan te pakken

 

Bewandel de weg waarin het bedrijf bijdraagt aan een mooiere wereld in plaats van aan de afbreuk ervan, waarin je bijdraagt aan de oplossing in plaats van het probleem. Waarin jij de weg baant voor anderen die na jou komen. Zodat je ook de generaties na ons met droge ogen kunt aankijken.

Een bedrijf dat als enig doel heeft om maximale winst na te streven ten koste van al het andere op wereld. Waarbij er niet wordt nagedacht over hoe het anders kan. Die geen stappen zet in de goede richting....

 

Zo’n bedrijf heeft sneller dan je denkt, geen bestaansrecht meer.

 

Maar dat kan gelukkig anders, ook voor jouw organisatie.

 

Wees nu het bedrijf dat afwijkt door er wel mee aan de slag te gaan, zodat je voor de troepen uitloopt en anderen kan laten zien dat het wél kan. Daarvoor moet je alleen wel doen wat andere bedrijven nalaten. Om het even cheezy te maken ;-)..

 

Be the change you want to see in the world

Groene bladeren

''A world where organizations flourish, ecosystems thrive and people become alive''
Giles Hutchins & Laura Storm, Regenerative Leadership

Blijf je toekomstbestendig?

Ja je intrinsieke motivatie is belangrijk, maar los daarvan zie je de volgende de volgende trends;

 • Generatie Z wil werk doen waarvan ze vinden dat het nuttig is voor de wereld om hen heen, het een gevoel van zingeving geeft. Zij hebben geen boodschap een ‘Harry’ die het wil blijven doen zoals jullie het altijd al deden.

 • Er op Europees niveau in toenemende mate wet- en regelgeving wordt geïmplementeerd, zoals de CSRD, die bedrijven verplicht te rapporteren op het gebied van milieu- en sociale aspecten. Dit geldt nu alleen voor grote bedrijven, alleen gaan zij wel verplicht duurzaamheid rapportages opvragen bij hun toeleveranciers (dat kan jij dus zijn). Daarnaast gaan de regels de komende jaren voor steeds kleinere bedrijven gelden.

 • Steeds meer overheden duurzaam en circulair aanbesteden implementeren, ook wel MVOI genoemd, waardoor het hebben van een impact verslag en -strategie je een grote streep voor geeft. Dit aandeel zal sterk groeien in de komende jaren.

 • Steeds meer organisaties ook in hun waardeketen gaan kijken waar ze hun negatieve impact kunnen verkleinen, daardoor zullen ze vervuilende leveranciers vervangen door 'duurzame'.

Om bestaansrecht te houden, moet je het zelf gaan doen.

Mooie plannen schrijven kan iedereen wel..

 • Maar ga je het ook echt doen?

 • Of gooien jullie het plan in de la en kijk je er een half jaar later weer even naar?

 • Of heeft een externe consultant of adviseur een plan voor jullie gemaakt, wat allemaal prachtig klonk. De marketing heeft goed gewerkt, maar maanden later hebben jullie er eigenlijk niks wezenlijks mee gedaan.

 

Ik geloof er sterk in dat je het zelf moet doen. Ik help je alleen met de structuur, de juiste bronnen, kennis van experts en we gaan sparren om het plan en de implementatie nog sterker te maken. Alleen als je het zelf doet met de mensen in jouw organisatie, krijg je een plan dat gegrond is en gedragen wordt. Vanuit daar kun je steeds een stap verder gaan om het te verdiepen en om zo nog meer positieve impact te kunnen maken. 

Groene bladeren

''In essentie moeten we niet onze verantwoordelijkheid nemen, maar onze aansprakelijkheid erkennen. Verantwoordelijkheid neem je, aansprakelijk ben je''
Thomas Rau, Architect

Inhoud programma

We werken iedere maand aan één thema. In de maandelijkse bijeenkomst en de 1-op-1 sessie met mij werk je aan de ontwikkeling én uitvoering van jouw duurzame plannen. Het programma is een combinatie van groepssessies, een mastermind & 1-op-1 begeleiding.

 

Daarnaast heb je aan het einde van het programma jouw raamwerk en plannen voor 2024 én werken we direct aan de implementatie ervan.

Module 1: Regeneratief ondernemen: het nulpunt
Deze module trappen we fysiek af op een mooie locatie bij het bos!

 • Regeneratief ondernemen: wat is het, waar wil je naartoe als organisatie (punt b) en waar sta je nu (punt a).

 • Marktontwikkelingen/ wet- en regelgeving / certificeringen:

  • We zoomen onder anderen in op de CSRD: dat zal een grote invloed hebben op het inkoopbeleid van grote organisaties én dus de rapportages die ze van jou als kleiner bedrijf zullen willen ontvangen. 

 • We gaan kijken naar hoe je impact kunt gaan meten of je al gemeten impact qua inzicht kunt verdiepen/ het meetproces eenvoudiger kunt maken.​

 • Kwartaalplan: we stellen een kwartaalplan op met concrete kleine stappen. Stel je eens voor wat je in kwartaalplan kunt bewerkstelligen.

 • Jouw rol als veranderaar: Hanneke van der Heijden (o.a. strategisch adviseur voor Rotterdam Circulair) komt een workshop geven over jouw handelen als veranderaar, hoe doe je het nu en hoe zou je daarin kunnen groeien?

 

Module 2: Slagkracht & life cycle analysis

 • Nu gaan we analyseren waar de grootste slagkracht ligt om te verduurzamen, wat zijn de categorieën die de grootste uitstoot veroorzaken of de meeste negatieve impact hebben? 

  • Welke maatregelen kun je nemen om deze impact te verkleinen?

  • Waar in de keten kun je samen met een leverancier of klant aan de slag gaan om de negatieve impact te verkleinen?

 • Je leert op een eenvoudige manier Life Cycle Analysis te maken zodat je snapt waar de slagkracht ligt bij je product/ dienst.

 

Module 3: Duurzaam DNA

 • Hoe integreer je duurzaamheid/ regeneratie in het DNA van je bedrijf?

  • Hoe ga je om met weerstand van collega's?

  • Hoe betrek je de organisatie er bij?

 • Transparant rapporteren: om naar buiten te brengen welke strategie je inzet als bedrijf zul je daar transparant over moeten gaan communiceren. Je krijgt formats waarmee je dit kunt gaan uitwerken.

 • Kwartaalplan: we evalueren het eerste kwartaal en maken een plan voor het volgende kwartaal.

 

Module 4: Sluitende businesscase

 • Om regeneratief ondernemen op lange-termijn te kunnen laten werken zal het een winstgevend model moeten zijn. Daarom gaan we kijken naar de business case van de organisatie.

 

Module 5: Handafdruk vergroten

 • Bij de footprint kijk je naar de uitstoot, bij de handafdruk juist naar hoe jullie bij anderen hun footprint kunnen verkleinen of helpen op het gebied van compensatie. 

 • Communicatie & samenwerken: hoe kun je een inspirerend voorbeeld zijn voor klanten en andere stakeholders en hierin samenwerkingen aangaan?

 • Compensatie: de eerste focus ligt altijd op het reduceren van negatieve impact. Maar er zal meestal een deel over blijven die je niet kunt reduceren. Daarom kijken we naar hoe je kunt bijdragen aan projecten waarmee je de negatieve impact kunt compenseren. En nee, dit is zeker geen free pass voor extra uitstoot.

Module 6: Lange-termijn plan & regenereren 

 • Je eerste doelen zijn gehaald, je weet wat je nog te doen staat. In deze maand stippelen we deze lijn verder uit voor 2024 en daarna.

 • Om bij te dragen aan het herstel van de aarde gaan we dieper in op de mogelijkheden om haar te regenereren, juist ook op lokaal niveau.

Sharon, Noorderpoort

''Marriël ging super professioneel en persoonlijk aan de slag met onze behoefte. Wat ik enorm waardevol vond is haar aanpak vooraf, het voor bespreken en maatwerk dat ze biedt, dit vind ik uniek! Naast het feit dat ze een wandelende encyclopedie is, is ze ook gewoon een fijn, enthousiast en mooi mens om mee te werken.''

Alles op een rij

De investering in dit traject is €4.500 exclusief btw. 

Dit is inclusief:

 • 2 fysieke bijeenkomsten van een dag op een locatie in het bos, geheel verzorgd met lunch, snacks en drinken. En nee, we gaan zeker niet de hele dag binnen zitten. Je kan in december ook een collega meenemen naar de tweede bijeenkomst.

 • 4 online groepssessies van een dagdeel, soms met gastsprekers die expert zijn op een thema

 • 6 online 1-op-1 sessies

 • Mastermind: de groep van 5 andere changemakers die net als jij intrinsiek gemotiveerd zijn en met je meedenken over oplossingen voor jouw uitdagingen.

 • Formats voor berekeningen en rapportages

 • Online modules voor verdieping op de thema's die iedere module aan bod komen

 • Voeren jullie de CO2-Prestatieladder? Dan kun je dit traject aangeven als keteninitiatief. Daardoor hoef je niet meer bij een ander initiatief aan te sluiten.

Na deze 6 maanden is het plan om met deze groep door te gaan en het uit te bouwen naar een Noord-Nederlandse community :)

Kennismaken?

Dit programma is niet voor iedereen, ik zal niet zomaar organisaties mee laten doen doen die bijvoorbeeld nu nog nauwelijks iets met duurzaamheid doen. Om te kijken of je bij de groep past én of er een klik is, maak ik graag kennis met je. Een gesprek is gratis en geheel vrijblijvend natuurlijk ;-). Je kunt hieronder direct een call met mij inplannen.

 • Ik kan niet op deze datum
  Er is nog geen nieuwe datum gepland voor een volgende training. Schrijf je onderaan deze pagina in voor mijn nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe trainingsdata.
 • Voor wie is deze dag?
  Deze dag is bedoeld voor organisaties die al wel op het gebied van duurzaamheid stappen hebben gezet. Staan jullie nog helemaal aan het begin en hebben jullie nog nooit nagedacht over het onderwerp, dan is deze training niet geschikt voor je.
 • Ik heb nog vragen
  Heb je nog vragen over de dag? Stuur me dan even een mail op marriel@looped.nl dan kunnen we er even over bellen!
bottom of page