top of page
MOVE ON, campagnebeeld.jpg

Regenerate

Van visie naar actie, bouw met je bedrijf mee aan een regeneratieve toekomst

Inhoud programma

De weg lijkt eenzaam

Voel jij je wel eens een roepende in de woestijn?

 

Ben jij nou de enige op de wereld die zich zorgen maakt? Je ziet beelden op het nieuws over vervuiling van het milieu, afname in biodiversiteit, sociale problemen hier in Nederland en de rest van de wereld.. Hier moeten we toch iets mee doen? Je hebt allemaal ideeën over hoe jullie ermee aan de slag kunnen. Maar je krijgt weerstand. Of collega's zeggen je te willen helpen, maar zodra het tijd kost werken ze niet net zo enthousiast mee aan alle plannen.

Dus stop je met trekken aan collega's die zich toch niet echt inzetten of houd je misschien steeds vaker je mond om onbegrip te vermijden. Als anderen het allemaal niet echt willen, zie jij het dan wel goed?

Dus ga je twijfelen.

Zet je steeds minder stappen.

Sneeuwen je goede ideeën onder. 

 

Je laat de negatieve impact die jullie best kunnen vermijden maar voortduren, ook al weet je best dat het anders kan. 

Kortom, je stelt het uit.

Wat ga je uitstellen?

Dat jullie het bedrijf worden dat jullie zouden kunnen zijn. Een bedrijf die haar middelen gebruikt om het goed te doen voor de wereld. Die een voorbeeld is voor anderen en hun inspireert om mee te doen. Start a ripple, create a wave.

Daarom is het zo belangrijk om je te omringen met andere changemakers. Andere duurzame rebellen, groene doeners en captain planets. Samen zijn we met veel meer dan je denkt, ook al zijn we nu nog in de minderheid.

Verbinden met mensen die hetzelfde zien en er actie op ondernemen. Mensen die jouw duurzame doelen niet alleen begrijpen, maar je ook helpen ze groter en beter te maken.

En ze vervolgens daadwerkelijk te behalen.

Groene bladeren

''Regenerative businesses focus on how business can work if it truly takes into account its two major stakeholders - the earth and the people that it draws energy from. 
Esha Chhabra, Working to restore

Herkenbaar?

 • Je wilt je eigenlijk meer inzetten voor een betere wereld voor de generaties na ons, het voelt alsof je niet voldoende doet en dat knaagt aan je.

 • Na het zoveelste nieuwsbericht over de hoeveelheid afval die we per persoon produceren, wil je nu echt aan de slag met circulariteit. Maar hoe doen? Je ziet door de bomen het bos niet meer. 

 • Je hoort al die termen: duurzaam, regeneratief, circulair, zero-waste, net-zero, klimaatneutraal, eco-positief.. Maar wat is nou wat?

 • Je weet niet precies waar je nu staat als organisatie, je hebt misschien al wel de CO2-uitstoot in kaart gebracht, maar je hebt geen idee waar je grootste slagkracht ligt om te verduurzamen. Dat zijn de zonnepanelen toch? Nope.

 • Het lukt niet om er structureel mee aan de slag te gaan, je wilt wel maar je goede plannen sneeuwen toch snel onder.

 • Je hebt al allerlei maatregelen geïmplementeerd, maar sommige dingen werken niet zoals je had bedacht. Weerstand van collega's blijft een dingetje. 'Harry' blijft maar zeggen dat het écht niet anders kan, we hebben het altijd zo gedaan dus..

 • Je blijft het als bedrijf alleen maar een beetje minder slecht doen, maar verandert niets fundamenteels aan jullie bedrijfsvoering.

​Dus gebeurt er voor je gevoel te weinig, je zet wel stappen maar je wilt meer doen. Je wilt bouwen aan een duurzame samenleving. Je weet ook dat hier niet mee aan de slag gaan, je in de toekomst problemen oplevert: klanten lopen naar een duurzame concurrent, toekomstige collega's gaan liever aan het werk bij een bedrijf die wel bijdraagt aan de samenleving of je moet ‘ineens’ grote investeringen doen. 

 

Kortom, je kan het blijven doen zoals je altijd al deed, misschien lijkt het heel wat aan de buitenkant. Maar vanbinnen weet je dat er veel meer inzit en dat je het bedrijf en een duurzame toekomst wilt samenbrengen.

Dit programma helpt je daarbij

Dit gestructureerde programma helpt je ontdekken hoe je binnen jouw bedrijf met slagkracht kan verduurzamen, je kansen gaat zien om dit mee te nemen in je producten of diensten en je zo ook als mens bijdraagt aan mooiere wereld voor de volgende generaties. Zodat je iedere dag weer een stap in de goede richting zet.

20211207-MR210184.jpg

Use your business as a force for good

Hoe zit het programma in elkaar?

 • 6 maanden traject in een kleine groep met 6 changemakers uit Noord-Nederland.

 • Start eind juni 2023 - december 2023

 • Met iedere maand een groepssessie met een nieuw thema, vaak met een expert als gastspreker 

 • Maandelijkse 1-op-1 sessies om je verder te helpen

 • Voor bedrijven die daadwerkelijk impact willen maken door duurzaam handelen te verankeren in het DNA van de organisatie

Anker 1
Groene bladeren

''Meeting the needs of all, within the planetary boundaries''
Kate Raworth, The Doughnut Economy

Wat krijg je

We werken iedere maand aan één thema. In de maandelijkse bijeenkomst en de 1-op-1 sessie met mij werk je aan de ontwikkeling én uitvoering van jouw duurzame plannen. Het programma is een combinatie van groepssessies, een mastermind & 1-op-1 begeleiding.

 

Daarnaast heb je aan het einde van het programma jouw raamwerk en plannen voor 2024 klaarliggen. 

Module 1: Regeneratief ondernemen: het nulpunt
Deze module trappen we fysiek af op een mooie locatie in het bos!

 • Regeneratief ondernemen: wat is het, waar wil je staan als bedrijf (punt b) en waar sta je nu (punt a).

 • Je leert meer over termen zoals: regeneratief, circulair, net-zero, klimaatneutraal, eco-positief zodat je weet waar je het over hebt.

 • Marktontwikkelingen/ wet- en regelgeving / certificeringen

  • We zoomen onder anderen in op de CSRD: dat zal een grote invloed hebben op het inkoopbeleid van grote organisaties én dus de rapportages die ze van jou als kleiner bedrijf zullen willen ontvangen. 

 • We gaan kijken naar hoe je impact kunt gaan meten of je al gemeten impact qua inzicht kunt verdiepen/ het meetproces eenvoudiger kunt maken:

  • De CO2-uitstoot in Scope 1, scope 2 en scope 3 wordt onder de loep genomen.

  • Sociale impact wordt in kaart gebracht.

  • Milieu-impact wordt gemeten.

 • 100 dagen plan: we stellen een 100 dagen plan op met concrete kleine stappen. Stel je eens voor wat je in 100 dagen kunt bewerkstelligen.

 

Module 2: Slagkracht & life cycle analysis

 • Nu gaan we analyseren waar de grootste slagkracht ligt om te verduurzamen, wat zijn de categorieën die de grootste uitstoot veroorzaken of de meeste negatieve impact hebben? 

 • Welke maatregelen kun je nemen om deze impact te verkleinen?

 • Waar in de keten kun je samen met een leverancier of klant aan de slag gaan om de negatieve impact te verkleinen?

 • Je leert op een eenvoudige manier Life Cycle Analysis te maken zodat je snapt waar de slagkracht ligt bij je product/ dienst.

 

Module 3: Duurzaam DNA

 • Hoe integreer je duurzaamheid/ regeneratie in het DNA van je bedrijf?

 • Hoe ga je om met weerstand van collega's?

 • Hoe betrek je de organisatie er bij?

 • Transparant rapporteren: om naar buiten te brengen welke strategie je inzet als bedrijf zul je daar transparant over moeten gaan communiceren. Je krijgt formats waarmee je dit kunt gaan uitwerken.

 • We evalueren de eerste 100 dagen en maken een plan voor de volgende 100 dagen.

 

Module 4: Sluitende businesscase

 • Om regeneratief ondernemen op lange-termijn te kunnen laten werken zal het een winstgevend model moeten zijn. Daarom gaan we aan de slag met de business case van de organisatie.

 

Module 5: Handafdruk vergroten

 • Bij de footprint kijk je naar de uitstoot, bij de handafdruk juist naar hoe jullie bij anderen hun footprint kunnen verkleinen of helpen op het gebied van compensatie. 

 • Communicatie & samenwerken: hoe kun je een inspirerend voorbeeld zijn voor klanten en andere stakeholders en hierin samenwerkingen aangaan?

 • Compensatie: de eerste focus ligt altijd op het reduceren van negatieve impact. Maar er zal meestal een deel over blijven die je niet kunt reduceren. Daarom kijken we naar hoe je kunt bijdragen aan projecten waarmee je de negatieve impact kunt compenseren. En nee, dit is zeker geen free pass voor extra uitstoot.

Module 6: Lange-termijn plan & regenereren 

 • Je eerste doelen zijn gehaald, je weet wat je nog te doen staat. In deze maand stippelen we deze lijn verder uit voor 2024.

 • Om bij te dragen aan het herstel van de aarde gaan we dieper in op de mogelijkheden om haar te regenereren, juist ook op lokaal niveau.

In toenemende mate is duurzaamheid voor bedrijven, overheden en werknemers een belangrijk thema. Door hiermee aan de slag te gaan als organisatie blijf je aantrekkelijk voor werknemers, relevant voor klanten én zet je een bedrijf neer die bijdraagt een betere wereld voor de volgende generaties.

 

Door van jouw organisatie de negatieve (CO2-uitstoot, milieu- en sociale impact) en positieve impact in kaart te brengen, een verbeterplan op te stellen en te inventariseren welke strategische mogelijkheden je hebt, weet je precies waar je staat én waar je naartoe werkt om toekomstbestendig te blijven.

Blijf jij toekomstbestendig?

Het proces is de weg

Dat klinkt natuurlijk prachtig. Mooie beloftes maken kunnen we vaak wel goed, maar het schort aan het concreet maken en dus doen, iedere dag weer. Want je bedrijf laten bijdragen aan een florerende wereld doe je niet zomaar.

 

Misschien heb je het wel eens meegemaakt, duurzaamheid is eens in de zoveel maanden een keer een punt op de agenda. Maar veel verder dan de koffiebekers of elektrische leasewagens kwamen jullie niet. Misschien voeren jullie wel een certificaat zoals de CO2-Prestatieladder of ISO 14001 waardoor jullie vanwege het een bepaald vinkje voor het certificaat iets uitvoeren. Maar het wordt niet gedragen in de organisatie

Maar hé mens, besef je wel dat alles een proces is. Ook dit. Wil je even snel ‘duurzaam worden’, dan moet je niet bij mij zijn. Een verandering die op lange termijn effect blijft hebben zal in diepere lagen van je bedrijf geïntegreerd moeten worden, dat kost tijd. Dit gaat verder dan een statement op jullie pagina duurzaamheid, want dit gaat over het DNA van je organisatie. Over de cultuur, wat jullie belangrijk vinden, hoe jullie besluiten iets wel of juist niet te doen. Kortom, dit gaat over mensen. Mensen met ideeën, weerstand en eigen inzichten. Het een is niet goed of fout, maar alles is er wel én is onderdeel van het proces.

shutterstock_444106096.jpg

Duurzaamheid is gericht op het in stand houden van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen voor de toekomstige generaties. Het gaat om het vinden van een balans tussen economische, sociale en milieudoelen. Het minimaliseren van negatieve impact om zo een duurzame ontwikkeling te realiseren. Maar dat betekent dat we het huidige in stand houden zoals het is.

Regeneratief ondernemen gaat een stap verder dan duurzaamheid en is gericht op het creëren van een positieve impact op het milieu en de samenleving. Het gaat om het herstellen en versterken van de natuurlijke systemen en het bevorderen van de biodiversiteit. Regeneratief ondernemen houdt rekening met de ecologische voetafdruk van een bedrijf en streeft naar een netto-positieve impact op de planeet.

In tegenstelling tot duurzaamheid gaat regeneratief ondernemen verder door actief bij te dragen aan het herstellen en verbeteren van de ecosystemen waarin bedrijven opereren. Regeneratief ondernemen is dus een meer ambitieuze benadering van duurzaamheid die gericht is op het creëren van een positieve impact.

 

Waar kies jij voor?

Het verschil tussen duurzaam en regeneratief

Het is tijd voor een tranformatie

Het is tijd om het anders aan te pakken

 

Bewandel de weg waarin het bedrijf bijdraagt aan een mooiere wereld in plaats van aan de afbreuk ervan, waarin je bijdraagt aan de oplossing in plaats van het probleem. Waarin jij de weg baant voor anderen die na jou komen. Zodat je ook de generaties na ons met droge ogen kunt aankijken.

Een bedrijf die als enig doel heeft om maximale winst na te streven ten koste van al het andere op wereld. Waarbij er niet wordt nagedacht over hoe het anders kan. Die geen stappen zet in de goede richting....

 

Zo’n bedrijf heeft sneller dan je denkt, geen bestaansrecht meer.

 

Maar dat kan gelukkig anders, ook voor jouw organisatie.

 

Wees nu het bedrijf dat afwijkt door er wel mee aan de slag te gaan, zodat je voor de troepen uitloopt en anderen kan laten zien dat het wél kan. Daarvoor moet je alleen wel doen wat andere bedrijven nalaten. Om het even cheezy te maken ;-)..

 

Be the change you want to see in the world

Groene bladeren

''A world where organizations flourish, ecosystems thrive and people become alive''
Giles Hutchins & Laura Storm, Regenerative Leadership

Ja, maar..

Misschien heb je deze bezwaren al wel gehoord…​

 • Klanten vragen er niet om

 • Anderen doen het toch ook nog niet, we kunnen nog wel wachten

 • We hebben alles al gedaan, we hebben zonnepanelen, elektrische auto's en papieren koffiebekers 

Bedenk je wel als je dit soort argumenten hoort dat…​

Bedenk je wel als je dit soort argumenten hoort dat…​

 • Dat generatie Z werk wil doen waarvan ze vinden dat het nuttig is voor de wereld om hen heen, het een gevoel van zingeving geeft. Zij hebben geen boodschap een ‘Harry’ die het wil blijven doen zoals jullie het altijd al deden.

 • Er op Europees niveau in toenemende mate wet- en regelgeving wordt geïmplementeerd, zoals de CSRD, die bedrijven verplicht te rapporteren op het gebied van milieu- en sociale aspecten. En ja, die heeft ook grote invloed op kleinere bedrijven.

 • Steeds meer overheden duurzaam en circulair aanbesteden implementeren, waardoor het hebben van een impact verslag en -strategie je een grote streep voor geeft. Dit aandeel zal sterk groeien in de komende jaren.

 • Steeds meer organisaties ook in hun waardeketen gaan kijken waar ze hun negatieve impact kunnen verkleinen, daardoor zullen ze vervuilende leveranciers vervangen door 'duurzame'.

Om bestaansrecht te houden, moet je het zelf gaan doen.

Mooie plannen schrijven kan iedereen wel..

 • Maar ga je het ook echt doen?

 • Of gooien jullie het plan in de la en kijk je er een half jaar later weer even naar?

 • Of heeft een externe consultant of adviseur een plan voor jullie gemaakt, wat allemaal prachtig klonk. De marketing heeft goed gewerkt, maar maanden later hebben jullie er eigenlijk niks mee gedaan.

 

Ik geloof er sterk in dat je het zelf moet doen. Ik help je alleen met de structuur, de juiste bronnen, kennis van experts en we gaan sparren om het plan en de implementatie nog sterker te maken. Alleen als je het zelf doet met de mensen in jouw organisatie, krijg je een plan dat gegrond is en gedragen wordt. Vanuit daar kun je steeds een stap verder gaan om het te verdiepen en om zo nog meer positieve impact te kunnen maken. 

Groene bladeren

''In essentie moeten we niet onze verantwoordelijkheid nemen, maar onze aansprakelijkheid erkennen. Verantwoordelijkheid neem je, aansprakelijk ben je''
Thomas Rau, Architect

Aan het einde van dit programma

De investering in dit traject is €4.500 exclusief btw. 

Dit is inclusief:

 • 2 fysieke bijeenkomsten van een dag op een locatie in het bos, geheel verzorgd met lunch, snacks en drinken. En nee, we gaan zeker niet de hele dag binnen zitten. Je kan in het najaar ook een collega meenemen naar een bijeenkomst.

 • 4 online groepssessies van een dagdeel, inclusief gastsprekers die expert zijn op een thema

 • 6 online 1-op-1 sessies

 • Mastermind: de groep van 5 andere changemakers die net als jij intrinsiek gemotiveerd zijn en met je meedenken over oplossingen voor jouw uitdagingen.

 • Formats voor berekeningen en rapportages

 • Online modules voor verdieping op de thema's die iedere module aan bod komen

 • Voeren jullie de CO2-Prestatieladder? Dan kun je dit traject aangeven als keteninitiatief

Na deze 6 maanden is het plan om met deze groep door te gaan en het uit te bouwen naar een Noord-Nederlandse community.

En nee, dit gaat niet het standaard clubje zijn die er al zoveel zijn. Die vooral veel praten, bijeenkomsten houden in saaie vergaderzalen. Die grote woorden gebruiken, prachtige sustainability reports hebben, maar eigenlijk veel te weinig doen.

Nope, dit wordt een groep die samen de verbinding aangaat. Wij komen samen op groene locaties en buiten in het bos. Wij staan samen stil, kijken terug en vooruit. Gaan samen in actie en houden elkaar scherp. Een groep die samenwerkt met hun toeleveranciers om het beter te maken, boeren helpt om regeneratief te zorgen voor de bodem. Een groep die samen nog meer bomen gaat planten. Maar er ook zorg voor draagt dat mensen die voelen dat ze buiten de maatschappij staan weer zingeving voelen omdat ze meewerken in jouw bedrijf. Zodat anderen zien dat het kan en wij hen kunnen helpen om het regeneratieve denken te integreren in hun bedrijf.

Sign me up!
Marriel-1-24.jpg

Ja, ik wil hier meer van weten!

Maak kennis met mij en kom meer te weten over de inhoud van het programma. Dan bekijken we samen of dit is wat jou verder helpt om het bedrijf toekomstbestendig te maken.

bottom of page